Inschrijven

Welkom bij De Vrijduit, een maatstaf voor goederen en diensten

De Vrijduit is een plek om je talenten naar buiten te brengen, klein of groot. Om samenwerkingen aan te gaan. Een netwerk, een bibliotheek van skills, goederen en diensten om op terug te vallen in de bijzondere tijd die komt. Met hoe meer we t doen hoe leuker het wordt. Het doel is, een geldvrije samenleving  met als tussenstap vrijduiten als vrije bijdrage. Want we hebben allemaal zoveel te bieden en we weten dat niet altijd meteen van elkaar.

Wat is de Vrijduit? Een netwerk van SKILLS, DIENSTEN en GOEDEREN van andere vrijduiters in je buurt en over heel Vlaanderen. Een plek om je TALENTEN te delen. Een manier om je WILDSTE DROMEN te verwezenlijken en zo samen die nieuwe wereld niet enkel te dromen maar ook concreet neer te zetten. Je kan elkaars tijd waarderen met Vrijduiten. Wat is dan het verschil met Lets? In de Letsgroepen kan je dit ook, maar met de Vrijduit willen we een stap verder gaan. Onafhankelijk zijn. Het groter zien. Ook projecten creëren in de grotere COMMUNITY. Met als uiteindelijk doel : een GELD VRIJE SAMENLEVING van onvoorwaardelijk geven waar we elkaar terug durven vertrouwen en met mekaar bouwen aan het nieuwe.

 Procedure :Maak je digitale account aan

   - even geduld : de administrator dient  je account manueel goed te keuren. Mocht er wat fout lopen, mail dan naar vrijduit@protonmail.com.
   - de administrator stuurt je vervolgens een email met wachtwoord voor je eerste aanmelding
   - na aanmelding kan je je wachtwoord aanpassen

De software werkt ook op je gsm (internet). Zo beloon je onmiddellijk je leverancier/helper. 

 

Handel bij het vrijduiten als een goede huisvader en bespreek alles goed op voorhand. Wil je een risicovolle karwij laten uitvoeren?  Zorg dan voor een (tijdelijke) verzekering waar nodig of maak een onderlinge geschreven overeenkomst i.v.m. aansprakelijkheid. 

Hoe kan je andere Vrijduiters vinden? Als je je adres invult, verschijnt je adres op de landkaart als een druppeltje. Kijk naar de andere druppels in je buurt om je wakkere buren te vinden. Heb je vragen? Stuur gerust een mail naar support.

Lees hieronder het Huishoudelijk Reglement en de GDPR even na, want het maken van een account betekent dat je akkoord bent met deze documenten.

De Vrijduiters of haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, financiële of andere gebeurlijke schade.

Er wordt een aan te klikken validatielink naar je E-mailbox verstuurd.
Geef de code in die hieronder getoond wordt.
captcha


Huishoudelijk Reglement – De Vrijduit

 

1.    Doelstelling

De Vrijduit is een groep mensen die met elkaar hun diensten, goederen en/of kennis willen uitwisselen. Dit gebeurt op een niet winstgevende basis, maar volgens een bepaald waardesysteem. Het is dus niet de bedoeling om persoonlijk financieel voordeel te verwerven uit het systeem.

 

De voordelen waarmee De Vrijduit ons mogelijk zou kunnen bedelen zijn de volgende:

- een hecht sociaal netwerk.

- een sterkere weerbaarheid (minder afhankelijk), en verhogen van onderlinge solidariteit.

- een betere kennis, bewustzijn en toepassing van een aantal principes op het vlak van ecologie, sociale rechtvaardigheid, …
- inspelen op maatschappelijke noden om meer menselijkheid, samenhorigheid en samenwerking te brengen in onze huidige geïndividualiseerde en competitie gerichte maatschappij

 

2.    Lidmaatschap

Men kan lid worden als persoon of als groep van personen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn (bijv. gezin, met eventueel hun meerderjarige leden). Organisaties kunnen eveneens toetreden en een account aanmaken.

 Nieuwe leden zijn automatisch verplicht om via Eland  het huishoudelijk reglement goed te keuren vooraleer het mogelijk is een account aan te maken.

 Ieder lid is zelf verantwoordelijk m.b.t. eventuele belastingplichten voortvloeiend uit de transacties. Elk nieuw lid dient in het geval van werkloosheid of ziekteverlof formulieren te laten invullen en te laten goedkeuren door de RVA of Ziekenkas. Deze formulieren zijn ter beschikking bij documenten op Eland.

 De leden engageren zich het systeem niet te verlaten met een saldo lager dan 0 Vrijduiten. Bij een negatief saldo zal het uitstappende lid ter compensatie naar De Vrijduit een evenredige tegenprestatie aanbieden.

 Bij problemen zal er eerst geprobeerd worden om te bemiddelen. Als de bemiddeling niet slaagt kunnen – indien nodig – de vrijwilligers besluiten tot schorsing of uitsluiting van een lid.

 

3.    Gewone of jaarlijkse Algemene Vergaderingen

Jaarlijkse Algemene Vergadering

Deze vergadering kan samengeroepen worden indien nodig.

Elk lid verbindt er zich toe - in de mate van het mogelijke - vertegenwoordigd te zijn.

 

Stemming in de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Stemming gebeurt met gewone meerderheid. Er worden geen volmachten gebruikt. De vergadering wordt voorgezeten door een vrijwilliger. Elk lid (1 lid = 1 account) heeft 1 stem. Er zijn geen voorwaarden wat betreft het aantal aanwezigen, behalve een verplichte aanwezigheid van 50% van het bestuur.

 

4.    Het Vrijwilligersteam

In het Vrijwilligersteam zetelen een aantal leden die elk een deel van de administratieve, organisatorische en andere taken op zich nemen. Vragen en/of opmerkingen kunnen steeds aan hun gericht worden.


5.    De Vrijwilligersvergadering

Een verkozen vrijwilliger kan zelf aangeven of hij/zij wil deelnemen aan het beleid. Alleen dan zal dit lid uitgenodigd worden voor de vrijwilligersvergadering.

Deze vergadering ondersteunt de werking van en wordt samengeroepen door de andere vrijwilligers.

Stemming in het vrijwilligersteam gebeurt door gewone meerderheid.


6.    Het Bestuur

De Vrijwilligers die deelnemen aan de vrijwilligersvergadering kunnen lid worden van het Bestuur. Vooraleer te zetelen dient een lid goedkeuring te krijgen van het Vrijwilligersteam.

 Het Bestuur functioneert als een dagelijks bestuur

Bij problemen zal er eerst geprobeerd worden om te bemiddelen. Als de bemiddeling niet slaagt kan – indien nodig – het Bestuur besluiten tot schorsing of uitsluiting van een lid.
Het Bestuur kan beslissingen nemen over alles, behalve over verandering van het Huishoudelijk Reglement en financiering projecten. Het bestuur kan kleine onkosten maken die op de Jaarlijkse Algemene Vergadering gerapporteerd zullen worden.

 

7.    Besluitvorming

Alle beslissingen - op ieder niveau - worden genomen met gewone meerderheid.

Ieder lid (= 1 account) heeft 1 stem, volmachten zijn niet mogelijk.

Bedrijven of organisaties hebben geen stemrecht.

 

8.    Vergoeding voor vrijwilligers

In december/januari blikt de vrijwilligersvergadering terug op het voorbije jaar en beslist over de verdeling van middelen, hetzij in euro’s of Vrijduiten, toegekend aan PROJECT VRIJDUIT

 

9.    Eland

Het online platform Eland - https://letsa.net/vrijduit  - laat de leden toe om Vrijduitactiviteiten uit te voeren en gegevens te raadplegen. Het programma biedt een administratieve ondersteuning voor alle activiteiten.

 

Elk lid kan onder zijn naam:

-  contactgegevens up-to-date houden

-  vraag en aanbod registreren

-  transacties uitvoeren

-  mailen naar alle leden

 

De Vrijduit is volledig transparant. Er kunnen geen transacties vernietigd of veranderd worden.