Server & hosting

eLAND hosting wordt gratis aangeboden. Wil je eLAND voor je gemeenschapsmunt (of LETS), dan kan je hosting aanvragen via het contactformulier. Daar eLAND zeer vaak wordt bijgewerkt (geupdate) wordt het afgeraden om eLAND zelf te hosten.

Volgende pagina's zijn een interne referentie om eLAND te hosten. These pages are a internal reference for hosting eLAND.

results matching ""

    No results matching ""