Logs

De logs worden 30 dagen lang bewaard en bevatten extra informatie. Bvb. je vindt alle emails terug die het systeem verstuurd heeft.

results matching ""

    No results matching ""